NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG BỒI HOÀN HÀNG HÓA, HƯ HỎNG HÀNG HÓA!

( 25-07-2018 - 09:35 AM ) - Lượt xem: 2175

Bên cạnh chất lượng các dịch vụ giao hàng, chính sách bồi thường hàng hóa luôn là vấn đề khách hàng quan tâm tại VIẾT NAM LOGISTICS khi sử dụng dịch vụ vận chuyển. VIẾT NAM LOGISTICS có những quy định cụ thể về chính sách bồi thường hàng do hư hỏng, mất mát cũng như những trường hợp miễn trừ trách nhiệm công ty nếu xảy ra vấn đề với bưu kiện trong quá trình vận chuyển.

Chính sách bồi thường hàng hóa của VIẾT NAM LOGISTICS:

Chính sách bồi thường của VIẾT NAM LOGISTICS được thực hiện đối với từng trường hợp. Các chính sách này được quy định cụ thể trong hợp đồng vận chuyển ngay khi khách hàng tiến hành việc ký kết. Với những trường hợp thiệt hại ngoài thỏa thuận, VIẾT NAM LOGISTICS và khách hàng sẽ tiến hành thương lượng để thống nhất chính sách bồi thường để tiến hành các bước tiếp theo.

Tùy theo từng trường hợp mà VIẾT NAM LOGISTICS sẽ có các mức bồi thường. Nếu có sự cố xảy ra với đơn hàng, VIẾT NAM LOGISTICS chấp nhận bồi thường trong những trường hợp sau:

-Thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển

-Lỗi do nhân viên của VIẾT NAM LOGISTICS gây ra trong quá trình vận chuyển.

-Những nguyên nhân khách quan bên ngoài như thiên tai, thời tiết. Tùy theo cấp độ và tính chất hư hỏng của hàng hóa mà VIẾT NAM LOGISTICS sẽ áp dụng mức bồi thường theo quy định cho đến khi đạt được thỏa thuận thống nhất giữa hai bên.

Trường hợp không được bồi thường hàng hóa hư hỏng:

Ngoài quy định về các trường hợp được bồi thường dịch vụ giao hàng, VIẾT NAM LOGISTICS cũng quy định được miễn trừ trách nhiệm bồi thường trong những trường hợp sau đây nếu xảy ra vấn đề với hàng hóa vận chuyển.

+ Hư hỏng, thất lạc do chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn trong khu vực giao hàng. Khi vận chuyển đến những vùng chính trị bất ổn hoặc thường xuyên có thiên tai, nếu xảy ra vấn đề với hàng hóa vượt quá khả năng khắc phục thì đơn vị vận chuyển được miễn trừ trách nhiệm.

+ Hàng bị hư hỏng do những nguyên nhân vật lý, hóa học, sinh học… hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng. Vấn đề này phát sinh do bản chất của hàng hóa và không phải do đơn vị vận chuyển tác động.

+ Hàng hóa, bưu kiện vi phạm quy định về hàng hóa cấm gửi, gửi có điều kiện của nhà nước. Bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Điểm lưu ý trong chính sách bồi thường của VIẾT NAM LOGISTICS

Chính sách bồi thường hàng hóa là điều rất cần thiết không chỉ đối với VIẾT NAM LOGISTICS mà còn đảm bảo quyền lợi khách hàng khi sử dụng dịch vụ giao hàng. Khách hàng nên lưu ý một số vấn đề sau đây để trách nhiệm hai bên được thực hiện rõ ràng và theo đúng quy định:

+Việc khai giá hàng hóa cũng như các thông tin cần thiết sẽ đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

+Thực hiện đầy đủ các quy định về đóng gói hàng hóa, quy định vận chuyển để tránh những rủi ro không mong muốn, gây thiệt hại cho khách hàng và VIẾT NAM LOGISTICS.

2018 Copyright © GIAO NHẬN VIẾT NAM. Design by NiNa Co.,Ltd