Dịch vụ

Những cam kết về thời gian, giá cả cạnh tranh và để phục vụ khách hàng được tốt thì cũng cần có qui trình giao nhận chặt chẽ để vận chuyển hàng hóa cho khách hàng đúng như những gì đã cam kết.
Đối với một doanh nghiệp lớn, với lượng hàng hóa nhiều và cần đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm thì nên chọn một địa chỉ cơ sở đóng gói hàng hóa để bảo đảm chất lượng tốt
Để đảm bảo số lượng về hàng hóa khi đến tay khách hàng, công ty VIẾT NAM LOGISTICS đã cho ra đời dịch vụ kiểm đếm số lượng, giám định trọng lượng bằng khả nằng tốt nhất của mình để phục vụ khách hàng
Kho bãi là một bộ phận không thể thiếu trong chuỗi cung ứng cũng như trong dịch vụ logistics. Kho bãi là nơi cất trữ và bảo quản nguyên vật liệu, bán thành phẩm hoặc thành phẩm (hàng hóa) nhằm cung ứng cho khách hàng nhanh nhất với chi phí thấp nhất khi khách hàng có yêu cầu.
2018 Copyright © GIAO NHẬN VIẾT NAM. Design by NiNa Co.,Ltd